Thống kê tần suất nhịp loto

THỐNG KÊ TẦN SUẤT NHỊP LOTO
  • Khoảng thời gian xem:

  • Tỉnh

  • Các ngày trong tuần:

  • Cặp số cần xem:

Thống kê tần suất nhịp cho cặp số 45:
Tổng số lần suất hiện của cặp số 45 vào tất cả các thứ là: 8 lần
Ngày Thứ Số nhịp
xuất hiện
Số ngày
chưa về
Gan
cực đại
Giải
16/04/2021 6 0 3 8 G21
25/04/2021 cn 0 8 8 G63
28/04/2021 4 0 2 8 G31
04/05/2021 3 0 5 8 G43
07/05/2021 6 0 2 8 G55
10/05/2021 2 0 2 8 G36
14/05/2021 6 0 3 8 G44
15/05/2021 7 0 0 8 G35
LỊCH MỞ THƯỞNG
to top