Thống kê tần suất nhịp loto

THỐNG KÊ TẦN SUẤT NHỊP LOTO
  • Khoảng thời gian xem:

  • Tỉnh

  • Các ngày trong tuần:

  • Cặp số cần xem:

Thống kê tần suất nhịp cho cặp số 45:
Tổng số lần suất hiện của cặp số 45 vào tất cả các thứ là: 6 lần
Ngày Thứ Số nhịp
xuất hiện
Số ngày
chưa về
Gan
cực đại
Giải
02/02/2021 3 0 2 16 G62
04/02/2021 5 0 1 16 G31,G74
25/02/2021 5 0 16 16 G36
26/02/2021 6 0 0 16 G52
28/02/2021 cn 0 1 16 G34
06/03/2021 7 0 5 16 G21
LỊCH MỞ THƯỞNG
to top