Tần suất lô tô - Thống kê Tần suất loto ba miền

THỐNG KÊ TẦN SUẤT NHỊP LOTO
  • Khoảng thời gian xem:

  • Tỉnh

  • Các ngày trong tuần:

  • Cặp số cần xem:

Thống kê tần suất nhịp cho cặp số 45:
Tổng số lần suất hiện của cặp số 45 vào tất cả các thứ là: 12 lần
Ngày Thứ Số nhịp
xuất hiện
Số ngày
chưa về
Gan
cực đại
Giải
14/06/2024 6 0 3 5 G42,G55
15/06/2024 7 0 0 5 G42
20/06/2024 5 0 4 5 G21
21/06/2024 6 0 0 5 G31
25/06/2024 3 0 3 5 G61
27/06/2024 5 0 1 5 G71
29/06/2024 7 0 1 5 G22
30/06/2024 cn 0 0 5 G35
01/07/2024 2 0 0 5 G56
07/07/2024 cn 0 5 5 G11
09/07/2024 3 0 1 5 G36
11/07/2024 5 0 1 5 G33
LỊCH MỞ THƯỞNG
to top