Tần suất lô tô - Thống kê Tần suất loto ba miền

THỐNG KÊ TẦN SUẤT NHỊP LOTO
  • Khoảng thời gian xem:

  • Tỉnh

  • Các ngày trong tuần:

  • Cặp số cần xem:

Thống kê tần suất nhịp cho cặp số 45:
Tổng số lần suất hiện của cặp số 45 vào tất cả các thứ là: 7 lần
Ngày Thứ Số nhịp
xuất hiện
Số ngày
chưa về
Gan
cực đại
Giải
03/07/2021 7 0 3 9 G11,G52,G62
05/07/2021 2 0 1 9 G51
10/07/2021 7 0 4 9 G55
13/07/2021 3 0 2 9 G42
20/07/2021 3 0 6 9 G71
24/07/2021 7 0 3 9 G62
03/08/2021 3 0 9 9 G33,G63
LỊCH MỞ THƯỞNG
to top