Tần suất lô tô - Thống kê Tần suất loto ba miền

THỐNG KÊ TẦN SUẤT NHỊP LOTO
  • Khoảng thời gian xem:

  • Tỉnh

  • Các ngày trong tuần:

  • Cặp số cần xem:

Thống kê tần suất nhịp cho cặp số 45:
Tổng số lần suất hiện của cặp số 45 vào tất cả các thứ là: 12 lần
Ngày Thứ Số nhịp
xuất hiện
Số ngày
chưa về
Gan
cực đại
Giải
24/09/2021 6 0 2 7 G34,G63
25/09/2021 7 0 0 7 G11
02/10/2021 7 0 6 7 G63
05/10/2021 3 0 2 7 G51
06/10/2021 4 0 0 7 G0,G61
07/10/2021 5 0 0 7 G44
08/10/2021 6 0 0 7 G31
11/10/2021 2 0 2 7 G43
19/10/2021 3 0 7 7 G36
24/10/2021 cn 0 4 7 G32
25/10/2021 2 0 0 7 G53
26/10/2021 3 0 0 7 G11
LỊCH MỞ THƯỞNG
to top