Thống kê bảng đặc biệt đầu đuôi

BẢNG ĐẶC BIỆT ĐẦU ĐUÔI
  • Khoảng thời gian xem:

Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Ngày | Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
18/05/2021                    
17/05/2021                    
16/05/2021                    
15/05/2021                    
14/05/2021                    
13/05/2021                    
12/05/2021                    
TỔNG 0 0 2 0 2 1 2 1 0 0

+ Thống kê ĐẦU giải đặc biệt XSMB 7 ngày gần đây nhất

Đầu 0: 0 ngày Đầu 1: 0 ngày Đầu 2: 2 ngày Đầu 3: 0 ngày Đầu 4: 2 ngày
Đầu 5: 1 ngày Đầu 6: 2 ngày Đầu 7: 1 ngày Đầu 8: 0 ngày Đầu 9: 0 ngày
Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Ngày | Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
18/05/2021                    
17/05/2021                    
16/05/2021                    
15/05/2021                    
14/05/2021                    
13/05/2021                    
12/05/2021                    
TỔNG 2 0 0 0 1 2 1 1 1 0

+ Thống kê ĐẦU giải đặc biệt XSMB 7 ngày gần đây nhất

Đầu 0: 2 ngày Đầu 1: 0 ngày Đầu 2: 0 ngày Đầu 3: 0 ngày Đầu 4: 1 ngày
Đầu 5: 2 ngày Đầu 6: 1 ngày Đầu 7: 1 ngày Đầu 8: 1 ngày Đầu 9: 0 ngày
LỊCH MỞ THƯỞNG
to top