Thống kê bảng đặc biệt đầu đuôi

BẢNG ĐẶC BIỆT ĐẦU ĐUÔI
  • Khoảng thời gian xem:

Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Ngày | Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26/10/2021                    
25/10/2021                    
24/10/2021                    
23/10/2021                    
22/10/2021                    
21/10/2021                    
20/10/2021                    
TỔNG 1 1 2 0 1 1 0 0 1 0

+ Thống kê ĐẦU giải đặc biệt XSMB 7 ngày gần đây nhất

Đầu 0: 1 ngày Đầu 1: 1 ngày Đầu 2: 2 ngày Đầu 3: 0 ngày Đầu 4: 1 ngày
Đầu 5: 1 ngày Đầu 6: 0 ngày Đầu 7: 0 ngày Đầu 8: 1 ngày Đầu 9: 0 ngày
Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Ngày | Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26/10/2021                    
25/10/2021                    
24/10/2021                    
23/10/2021                    
22/10/2021                    
21/10/2021                    
20/10/2021                    
TỔNG 0 0 0 0 1 1 0 1 2 2

+ Thống kê ĐẦU giải đặc biệt XSMB 7 ngày gần đây nhất

Đầu 0: 0 ngày Đầu 1: 0 ngày Đầu 2: 0 ngày Đầu 3: 0 ngày Đầu 4: 1 ngày
Đầu 5: 1 ngày Đầu 6: 0 ngày Đầu 7: 1 ngày Đầu 8: 2 ngày Đầu 9: 2 ngày
LỊCH MỞ THƯỞNG
to top