XSMT thứ 3 - Kết quả số Miền Trung thứ 3 hàng tuần - SXMT thứ 3

Kết quả sổ xố trực tiếp Miền Trung ngày 04-08-2021
Đang chờ KQXS Miền Trung lúc 17H15 - 04-08-2021. CÒN:00:00:00 nữa
Thứ ba Quảng Nam
Giải tám 19 tructiep
Giải bảy 493 tructiep
Giải sáu 5795
8577
2397
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm 3020 tructiep
Giải tư 50533
04594
86799
45408
37654
82512
91224
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
Giải ba 42979
48327
tructiep
tructiep
Giải nhì 24387 tructiep
Giải nhất 70157 tructiep
Đặc biệt 077173 tructiep
BẢNG KẾT QUẢ LOTO
ĐẦU Quảng Nam
0 8
1 2 9
2 0 4 7
3 3
4
5 4 7
6
7 3 7 9
8 7
9 3 4 5 7 9
Thứ ba Quảng Nam
Giải tám 06 tructiep
Giải bảy 123 tructiep
Giải sáu 9488
8858
0369
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm 7542 tructiep
Giải tư 52581
34430
67239
21388
22780
14829
38374
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
Giải ba 38330
37281
tructiep
tructiep
Giải nhì 50748 tructiep
Giải nhất 93950 tructiep
Đặc biệt 302474 tructiep
BẢNG KẾT QUẢ LOTO
ĐẦU Quảng Nam
0 6
1
2 3 9
3 0 0 9
4 2 8
5 0 8
6 9
7 4 4
8 0 1 1 8 8
9
Thứ ba DakLak Quảng Nam
Giải tám 43 78
Giải bảy 208 745
Giải sáu 2209
1464
5491
8082
7418
7781
Giải năm 8154 4194
Giải tư 63903
98195
22618
51109
78722
32851
73208
19952
31886
04560
34603
69810
77734
34037
Giải ba 59470
90275
21758
59330
Giải nhì 41214 52820
Giải nhất 95264 89525
Đặc biệt 734881 662252
BẢNG KẾT QUẢ LOTO
ĐẦU DakLak Quảng Nam
0 3 8 8 9 9 3
1 4 8 0 8
2 2 0 5
3 0 4 7
4 3 5
5 1 4 2 2 8
6 4 4 0
7 0 5 8
8 1 1 2 6
9 1 5 4
Thứ ba DakLak Quảng Nam
Giải tám 16 68
Giải bảy 241 506
Giải sáu 1751
2047
8005
0929
9430
8437
Giải năm 7697 0952
Giải tư 87768
43969
98613
87796
02130
68080
62252
06781
44437
83993
37215
59729
68456
59071
Giải ba 93569
55934
30626
78833
Giải nhì 25708 16606
Giải nhất 67715 03363
Đặc biệt 680712 014554
BẢNG KẾT QUẢ LOTO
ĐẦU DakLak Quảng Nam
0 5 8 6 6
1 2 3 5 6 5
2 6 9 9
3 0 4 0 3 7 7
4 1 7
5 1 2 2 4 6
6 8 9 9 3 8
7 1
8 0 1
9 6 7 3
Thứ ba DakLak Quảng Nam
Giải tám 57 66
Giải bảy 949 773
Giải sáu 2527
1478
5887
2124
7027
9962
Giải năm 3393 1967
Giải tư 24995
90192
62651
82590
62104
49248
44169
04242
09410
12697
45726
24451
79607
95938
Giải ba 98662
08784
32761
89873
Giải nhì 18434 56406
Giải nhất 98104 17696
Đặc biệt 874814 183130
BẢNG KẾT QUẢ LOTO
ĐẦU DakLak Quảng Nam
0 4 4 6 7
1 4 0
2 7 4 6 7
3 4 0 8
4 8 9 2
5 1 7 1
6 2 9 1 2 6 7
7 8 3 3
8 4 7
9 0 2 3 5 6 7
Thứ ba DakLak Quảng Nam
Giải tám 99 34
Giải bảy 053 840
Giải sáu 3690
0876
7998
1169
4451
0890
Giải năm 7577 0730
Giải tư 49492
04013
59961
72883
22619
25327
28855
12202
00482
27070
32762
56549
24021
01581
Giải ba 49033
79759
93191
03363
Giải nhì 57209 78779
Giải nhất 16165 84620
Đặc biệt 089482 306166
BẢNG KẾT QUẢ LOTO
ĐẦU DakLak Quảng Nam
0 9 2
1 3 9
2 7 0 1
3 3 0 4
4 0 9
5 3 5 9 1
6 1 5 2 3 6 9
7 6 7 0 9
8 2 3 1 2
9 0 2 8 9 0 1
LỊCH MỞ THƯỞNG
to top