Thống kê giải đặc biệt XSMB

BẢNG THỐNG KÊ XSMB GIẢI ĐẶC BIỆT
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 C.nhật

 

 

 

 

 

 

85971

07690

63111

57905

42050

78885

20681

43132

42988

19376

90402

09854

00726

82064

48146

05507

16592

02769

51338

68285

12046

55095

92549

23677

60545

21331

09264

57860

45883

00157

33079

45756

92020

40169

71209

17386

54782

15759

76349

48218

48520

37427

25119

42991

38792

04629

56286

11503

05177

81910

11103

70030

57607

77708

17110

93315

35855

55600

26313

30398

91577

87462

63410

96100

66992

61918

  • Khoảng thời gian xem:

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQXSMB trong 5 tuần

+ 10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
32 18 lần 33 18 lần
69 17 lần 82 16 lần
18 15 lần 08 15 lần
77 14 lần 11 13 lần
68 13 lần 78 13 lần

+ 10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
48 2 lần 56 2 lần
02 3 lần 96 3 lần
31 3 lần 51 3 lần
73 4 lần 01 4 lần
53 4 lần 61 4 lần
LỊCH MỞ THƯỞNG
to top